Terapia w domu pacjenta

Terapia w domu pacjenta jest skierowana dla osób, którym niepełnosprawność, czy ostry ból uniemożliwia lub znacznie utrudnia dojazdy na rehabilitację. Rehabilitacja w miejscu zamieszkania stwarza możliwości dostosowania terapii, nie tylko indywidualnie do pacjenta, ale również do warunków jego codziennego życia. Obejmuje ona rehabilitację po udarach mózgu, urazach kręgosłupa, endoprotezach i wielu innych. Ma na celu przywracanie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej (także zawodowej), utraconej wskutek schorzeń i urazów, przez stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych.