Pracuję w zawodzie rehabilitanta od 2009 roku. Wcześniej zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi oraz pracowałam z innymi fizjoterapeutami w licznych placówkach.

Odbyta praktyka tylko potwierdziła chęć niesienia pomocy innym, zwłaszcza najmłodszym, w obszarze rehabilitacji. Wrodzona sympatię do dzieci wkrótce poparłam specjalistyczną wiedzą – ukończyłam studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski: Rehabilitacja.
 • Specjalizacja: Fizjoterapia dzieci i młodzieży.
 • Praca magisterska obroniona z wyróżnieniem.
 • Prowadzone badania naukowe na temat „Wpływ wysiłku fizycznego i masażu na zmiany adaptacyjne u kobiet ciężarnych” pod kierownictwem dr n. med. Małgorzaty Reinholz-Jaskólskiej.

Doświadczenie:

 • Dom Dziecka nr 8 w Michalinie,
 • Interwencyjna Placówka Opiekuńcza w Otwocku,
 • Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
 • Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
 • Szpital Wolski w Warszawie,
 • Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku w zakresie rehabilitacji dzieci,
 • Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa w Konstancinie.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży (2009),
 • Ćwiczenia dla mam z małymi dziećmi (2010),
 • Kinesiology taping (2011),
 • PNF (2012),
 • OM BOSU (2012),
 • Tkanki miękkie w pediatrii (2015),
 • NDT Bobath (2016),

Moje wysokie zaangażowanie i wypracowane doświadczenie oraz zdobyta wiedza medyczna pozwalają mi w pełni profesjonalnie wykonywać swój zawód i pamiętać o tym, iż najważniejszy zawsze powinien być pacjent – Primum non nocere.
Pracując z pacjentami wykorzystuję techniki: Terapii Manualnej, PNF, NDT-Bobath, masażu oraz innych metod kinezyterapeutycznych (ćw. usprawniające, gimnastyka korekcyjna itp.). Głównie zajmuję się pacjentami z dysfunkcjami dotyczącymi układów: stawowych, mięśniowych, nerwowych. Leczę takie dolegliwości jak: bóle, niedowłady, zaburzenia ruchomości, parestezje itp.
Biorę czynny udział, prezentując własne badania naukowe w licznych konferencjach i sympozjach naukowych, między innymi: Cykliczne Sympozjum Naukowe “Wiosna z Fizjoterapią” – “I” 2007r., “II” 2008r., “III” 2009r., “IV” 2010r., “V” 2011r., “VI” 2012r., Konferencje Naukowe z cyklu: „Torakoneptunalia – Powikłania w torakochirurgii i kardiochirurgii” oraz „Kardio-Torakoneptunalia” – od 2010r. do chwili obecnej (2015r.), zasiadając również w Komitecie Naukowym. Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne – 2012r., Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej – 2012r., Letnie Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2012r., 10-lecie Dolnośląskiego Centrum Chorób serca – Medinet 2014r. a także publikuję w uznanych czasopismach medycznych, między innymi: „Comparison of two models of hospital rehabilitation in patients after coronary artery bypass grafting”, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2014r.
W klinice, z którą jestem związany na co dzień, tworzę autorski program rehabilitacji pacjentów po przebytych operacjach kardiochirurgicznych, co jest tematem przewodnim moich badań doktoranckich.

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski: Rehabilitacja.
 • Doktorant na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie:

 • Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER”,
 • Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów,
 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej,
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
 • Staże w uznanych ośrodkach medycznych,
 • Obecnie pracuję na stanowisku młodszego specjalisty, fizjoterapeuty w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Klinice Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1a,
 • Dodatkowo zajmuję się dydaktyką studentów na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego..

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Terapia Manualna – Szkoła Niemiecka: „OW I”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „OW II”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „UW I”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „UW II”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „OW III”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka. MFT – Medyczny trening funkcjonalny,
 • PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

Mam na imię Kuba i jestem dyplomowanym masażystą z kilku letnim doświadczeniem zawodowym.

Pracuję z dorosłymi oraz dziećmi. W pracy z pacjentem wykorzystuję techniki i chwyty poznane z masaży (klasycznego, segmentarnego, centryfugalnego, sportowego, relaksacyjnego, lomi-lomi i drenażu limfatycznego) i dopasowuję je indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Najlepsze efekty osiągam za pomocą masaży:

 • klasyczny i leczniczy (poprawa funkcji i trofiki mięśni i stawów, korekcja wad postawy, działanie przeciw bólowe),
 • relaksacyjny (zmniejszenie napięć i rozluźnienie wynikające z nagromadzenia stresów dnia codziennego),
 • drenaż limfatyczny (zmniejszanie obrzęków i poprawa funkcji układu limfatycznego),
 • sportowy (dopasowanie odpowiedniej formy masażu do konkretnej dyscypliny sportowej, masaż przedstartowy, startowy oraz w sezonie martwym (wolnym od treningów).

Wykształcenie:

 • Ukończone 2-letnie studium medyczne, kierunek technik masażysta.
 • Studia w Wyższej Szkole Mazowieckiej – kierunek fizjoterapia.

Doświadczenie:

 • oddział dziecięcych w Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
 • odział neurologiczny w Szpitalu Wojskowym przy ul. Szaserów i Szpitalu przy ul. Grenadierów,
 • oddział rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy w Otwocku.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • kurs kinesiotapingu KT1 i KT2,
 • instruktor tańca nowoczesnego.

Jestem współorganizatorką warsztatów szkoleniowych dla fizjoterapeutów – Ośrodek Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji dla Niemowląt, Dzieci i Młodzieży. Kwalifikacje zawodowe zdobywałam uczestnicząc w wielu kursach oraz szkoleniach.

Wykształcenie:

 • Warszawska Akademia Medyczna,
 • AWF w Warszawie

Doświadczenie:

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji dla Niemowląt, Dzieci i Młodzieży w Warszawie – obecnie zatrudniona,
 • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej Aga w Warszawie,
 • Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów,
 • MCNiR Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy

Dodatkowe kwalifikacje:

 • PNF Rozwijający, Podstatwowy, PNF i Spastyczność, PNF w Pediatrii, PNF i Skoliozy
 • Kinesiotaping Podstatwowy oraz Kinesiotaping w Pediatrii
 • Ocena globalnych wzorców ruchu metodą Prechtl’a
 • Integracja Sensoryczna I i II stopień
 • NDT Bobath Baby oraz Basic

Od kilku lat pracuję jako nauczyciel w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. W pracy zdobyłam doświadczenie z dziećmi z różnymi problemami – Autyzm, Zespół Aspergera, niedosłuch, niedostosowanie społeczne, alkoholowy zespół płodowy FAS i inne zaburzenia rozwojowe. Obecnie jestem nauczycielem wspomagającym w klasie integracyjnej.
Dzięki ciągłemu doszkalaniu wprowadziłam w mojej pracy zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Sherborne, a od 2014r. terapii integracji sensorycznej. Ukończone kursy i szkolenia umożliwiają mi postrzeganie problemu (z jakim zgłasza się dziecko) z różnych stron oraz wprowadzanie ciekawych zastosowań do terapii.
W wolnych chwilach dużo czytam. Moją pasją jest również sport – jestem instruktorem fitness, gram w piłkę siatkową.

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, kierunek – pedagogika specjalna spec. edukacja integracyjna i włączająca,
 • Uniwersytet Warszawski, kierunek – informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Doświadczenie:

 • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczakowskiej w Otwock:
 • nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej,
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • wychowawca świetlicy,
 • nauczyciel bibliotekarz.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Szkolenie Metody pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera i autyzmem (2012),
 • Kurs II- stopniowy w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne (2013/2014),
 • Kurs Wykorzystanie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym (2014),
 • Instruktor sportu specjalność fitness (Polska Akademia Sportu 2014),
 • Dwustopniowe szkolenie – terapeuta integracji sensorycznej PSTIS (diagnoza, planowanie, terapia SI) 2014,
 • Seminarium Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w placówce w kontekście realizacji 6 wymagania państwa (2015)
 • Seminarium Budowanie autorytetu nauczyciela (2015),
 • Szkolenie Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż. PSTIS (2015).

Pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel w klasach 1-3. Swoją karierę zawodową zaczynałam w przedszkolu, gdzie zdobyłam doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi. Przez cały okres swojej pracy doskonaliłam się kończąc liczne kursy, szkolenia, czy studia podyplomowe. Dzięki czemu mogłam wprowadzić m.in. terapię pedagogiczną, terapię ręki, Metodę Dobrego Startu, czy Integrację Sensoryczną do swojej pracy. Wszystko to dało mi możliwość jeszcze lepszej pracy z moim wychowankami.

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, kierunek – pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i pedagogika korekcyjna,
 • Studia podyplomowe na APS- terapia pedagogiczna.

Doświadczenie:

 • Obecnie nauczyciel w klasach 1-3 i terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej w Osiecku,
 • Nauczyciel w Zespole Szkół Nr 111 w Warszawie,
 • Nauczyciel w Przedszkolu Nr 338 w Warszawie,
 • Praktyki m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzylesiu i w Mińsku Mazowieckim,
 • Praktyki m.in. w szkole podstawowej i w przedszkolu w Kołbieli.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej- terapia SI,
 • I stopień Metoda Dobrego Startu,
 • Terapia ręki. Grafomotoryka,
 • Szkolenie: Praca z uczniem z zaburzeniami percepcji wzrokowej,
 • Szkolenie: Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania,
 • Szkolenie: Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze,
 • Szkolenie: Jak pracować z dzieckiem z ADHD,
 • Szkolenie: Specjalista terapii pedagogicznej na starcie,
 • Szkolenie: Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym.

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku Fizjoterapia, z zainteresowaniami w dziedzinie rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej oraz rehabilitacji seksualnej. Uczestniczka kursów podyplomowych
w dziedzinie fizjoterapii, międzynarodowy certyfikowany terapeuta terapii manualnej
i medycyny ortopedycznej wg. koncepcji IAOM. Nagradzana wielokrotna prelegentka konferencji oraz sympozjów (IX Wiosna z Fizjoterapią, Ogólnopolska Konferencja SKN, VII Wiosna z Fizjoterapią). W swojej praktyce bardzo dużą wagę przywiązuje do pracy nad świadomością ciała oraz ruchu w oparciu o metody wizualizacji.

Wykształcenie:

 • 2015-obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, studia doktoranckie w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej,
 • 2013-2015: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, studia magisterskie: Fizjoterapia.
 • Praca magisterska obroniona z wyróżnieniem: „Ocena postawy dzieci grających na skrzypcach”

Doświadczenie:

 • Mastell massage and day spa: masażysta,
 • Klinika Medycyna Urody: fizjoterapeuta,
 • Physio4you, (Wiedeń, Austria): fizjoterapeuta,
 • ORTOMASTERS: fizjoterapeuta,
 • Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej: fizjoterapeuta,
 • WESTIN Hotels Resorts: masażysta.

Praktyki zawodowe:

 • Lekmed Klinika (90 godz.),
 • CRS Clinic (60 godz.),
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (250 godz.),
 • NZOZ Carolina Medical Center (70 godz.),
 • Niepubliczny Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Centrum Kompleksowej Rehabilitacji (230 godz.),
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ORTOPEDIKA (160 godz.)
 • Centrum Intensywnej Terapii OLINEK (260 godz.)
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii oddział dzienny rehabilitacji neurologicznej (180 godz.)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ORK (50 godz.)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Warsztat Masażu Work-Site (2016),
 • Kurs Masaż kobiet w ciąży (2016),
 • International Academy of Orthopedic Medicine, certyfikowany terapeuta terapii manualnej i medycyny ortopedycznej (2017),
 • Funkcjonalna Reedukacja Nerwowo-Mięśniowa wg. Prof. Eyal’a Ledermana (2015),
 • Kurs stopnia pierwszego z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej (2014),
 • Szkolenie „Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF- to się opłaca” (2014),
 • MSzkolenie dla kadry Fundacji Aktywnej Rehabilitacji z zakresu „Prowadzenie i spółprowadzenie dyscyplin sportowych na obozach aktywnej rehabilitacji” (2013),
 • Kurs Masażu Klasycznego (2012).

Jestem fizjoterapeutką z zawodu i z zamiłowania. Wiedzę oraz doświadczenie zdobywałam na oddziałach wielu szpitali klinicznych i ośrodków rehabilitacji. W swojej praktyce wykorzystuję metody fizjoterapii stosowane na całym świecie skupiając się na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta. Stale poszerzam warsztat pracy poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach, co umożliwia mi dobór najskuteczniejszych technik i osiąganie sukcesów terapeutycznych.
Przez 11 lat wyczynowo uprawiałam taniec towarzyski. Poza pracą z pacjentami jestem instruktorką tańca towarzyskiego i nowoczesnego.

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski: Fizjoterapia – mgr fizjoterapii (nagroda Złoty Laur Absolwenta – wyróżnienia dla najlepszych absolwentów Uczelni),
 • Studia podyplomowe na WSEiT w Poznaniu – ,,Terapia manualna tkanek miękkich”,
 • Studia podyplomowe na SWPW w Płocku – ,,Przygotowanie pedagogiczne”.

Doświadczenie:

 • Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy w Otwocku – fizjoterapeuta, opiekun praktyk – obecnie zatrudniona,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku,
 • Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji SPECER,
 • Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów w Warszawie,
 • Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Certyfikowana terapeutka „Kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy oraz skolioz wg koncepcji „FITS” (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz),
 • Dyplomowana terapeutka Integracji Sensorycznej I i II stopnia,
 • Kurs terapii manualnej wg szkoły niemieckiej. Ukończone moduły:

  • OW1 (kręgosłup szyjny, obręcz barkowa),

  • OW2 (kręgosłup – stawy głowy i przejście szyjno – piersiowe, kończyna górna – bark, łokieć, dłoń),

  • UW2 (kręgosłup piersiowy, kończyna dolna – kolano i stopa),

  • UW1 (kręgosłup lędźwiowy, stawy krzyżowo – biodrowe, kończyna dolna – biodro).

 • Kurs „Strukturalna praca z ciałem w oparniu o łańcuchy mięśniowo-powięziowe” (John Smith, Australia),
 • Kurs terapii punktów spustowych (WSEIT, Marcin Wytrążek),
 • Kurs masażu tkanek głębokich (WSEIT, Marcin Wytrążek),
 • Kurs Kinesiology Taping (K-Active Association)
 • Kurs PNF Basic (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation),

 • Kurs FMS (Functional Movement System) – trening funkcjonalny,

 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II.(1 stopnia),

 • Szkolenie – „Badanie pacjenta w neurologii pediatrycznej”,

 • Warsztaty – „Badanie różnicowe stawu biodrowego na podstawie ICF przy chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego”,

 • Warsztaty – „Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby zwyrodnieniowej stawów kończyny dolnej”,

 • Warsztaty – „Możliwości korygowania wzorca chodu u pacjentów z endoprotezą stawu kolanowego”,

 • Warsztaty – „Wprowadzenie do kursu Ostry Dysk wraz z praktycznym pokazem na pacjencie”,

 • Warsztaty – „Kontrola posturalna – od bodźca do ruchu”,

 • III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. „Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów”,

 • I Sympozjum Fizjoterapeutyczne – „Staw kolanowy”,

 • I Kongres PNF w Polsce.

Od 2005 roku jestem certyfikowanym terapeutą NDT- Bobath oraz aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath.
Uwielbiam pracę z dziećmi i dlatego na bieżąco staram się podnosić swoje kwalifikacje. Biorę udział w szkoleniach, warsztatach i sympozjach, aby jak najlepiej pomagać moim małym pacjentom.
Niezwykle cenię współpracę z rodzicami, którzy od samego początku biorą aktywny udział w zajęciach terapeutycznych swoich pociech. Dzięki temu rodzic może przełożyć zdobytą wiedzę na zabawę z dzieckiem w warunkach domowych. W ten sposób wspólnie osiągamy sukcesy w terapii.

Wykształcenie:

 • AWF Warszawa Studia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej,
 • AWF Warszawa Studia Podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w zakresie rehabilitacji neurologicznej dzieci.

Doświadczenie:

 • NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji I Rehabilitacji , Warszawa ul. Puławska,
 • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży,, AGA”, Warszawa,

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Kurs podstawowy NDT- Bobath,
 • Kurs Terapii i oceny neurorozwojowej wg koncepcji NDT- Bobath Niemowląt z neurologicznymi i pokrewnymi problemami,
 • Kurs Zaawansowany diagnostyki i terapii neurorozwojowej niemowląt wg koncepcji NDT- Bobath,
 • Kurs Kinesio Taping,
 • Kurs Kinesiology Taping w pediatrii,
 • Kurs wprowadzający do terapii tkanek miękkich w pediatrii,
 • Warsztaty „Pierwszy rok z życia dziecka w świetle aktualnych teorii rozwoju człowieka”,
 • Warsztaty „Dziecko wiotkie. Terapia oddechowa”,
 • Warsztaty „Analiza ruchu niemowlęcia i małego dziecka”,
 • warsztaty „Asymetria u niemowląt – różnicowanie między asymetrią pochodzenia neurologicznego, a asymetrią ułożeniową”.

Absolwentka 5 letnich studiów magisterskich na wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa oraz 5 letnich podyplomowych międzynarodowych studiów Medycyny Osteopatycznej Flanders International College of Osteopathy w Belgii.
Od 10 lat zajmuje się terapią manualną osób dorosłych, w szczególności z dolegliwościami bólowymi układu ruchu w obrębie: stawów biodrowych, kolanowych, ramiennych i kręgosłupa.

Dolegliwości spowodowane urazem mechanicznym – sportowym, przeciążeniem statycznym, bądź mobilnym – segmentu ruchowego, a także szeroko pojętym stresem, który lokalnie lub na większym obszarze ciała poprzez ischemię (zaburzenie ukrwienia) doprowadza do wytrącenia z prawidłowej funkcjonalności aparat ruch człowieka.
Zajmuje się również fizjoterapią i osteopatią ginekologiczną, prowadzę terapię dla kobiet ze wskazaniami do terapii ze względu na:

 • bolesne miesiączki,
 • nietrzymanie moczu,
 • problemy z zajściem w ciążę,
 • bóle kręgosłupa u kobiet w ciąży,
 • bóle miedniczne w trakcie współżycia.

Ocenia mechanikę pracy stawów oraz elastyczność tkanek miękkich, systemów mięśniowo-powięziowych, neurologicznego, krążenia i limfatycznego.
Fizjoterapia przed- i pooperacyjną pacjentów zakwalifikowanych do endoprotezoplastyki stawów kończyny dolnej i górnej.
Zajmuje się również terapią dolegliwości, bólami głowy, problemami ze stawem skroniowo-żuchwowym, bruksizmem, zaburzeniami napięcia mięśniowo – powięziowego na podłożu stresogennym, przeciążeniowym.

W pracy z pacjentem skupia się na usunięciu lokalnych, aktualnych dolegliwości oraz na podstawie analizy biomechanicznej układu ruchu (kostno – mięśniowo – powięziowy), układu powięziowego otaczającego narządy wewnętrzne.

W terapii, poprzez odpowiednio dobrane metody pracy manualnej dąży do odzyskania równowagi całego organizmu i doradzam jak podtrzymać homeostazę organizmu gdzie łączy się psyche i soma. Zapraszamy serdecznie.

Wykształcenie:

 • 5 letnie studia magisterskie – wydział rehabilitacji AWF Warszawa,
 • 5 letnie międzynarodowe studia podyplomowe z zakresu Osteopatii – Flanders International College of Osteopathy, FICO, Belgia

Doświadczenie:

 • Przychodnia rehabilitacyjna CKR Konstancin-Jeziorna od 2007r,
 • Przychodnia rehabilitacji i Osteopatii w Wołominie.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Certyfikowany Terapeuta Manualny Kaltenborn – Evjenth International,
 • Osteopatia ginekologiczna,
 • Mięsniowo – powięziowe balansowanie postawy człowieka IFAA,
 • Dyplomowany Terapeuta PNF,
 • Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich wg dr Jarosława Ciechomskiego,
 • Fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu,
 • Diagnostyka i leczenie w traumatologii sportowej przez pryzmat doświadczeń lekarza, biomechanika i fizjoterapeuty,
 • Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej Staw kolanowy,
 • Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej Staw Ramienny,
 • Instruktor metody Pilates.

Jestem fizjoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem. Po studiach zaczęłam pracę z dziećmi w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” i pracuję tam do dziś na stanowisku Asystenta. Podczas wielu lat pracy zdobyłam niezbędne kwalifikacje, żeby pomagać małym pacjentom.

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego – Wydział Rehabilitacji – mgr Rehabilitacji,
 • AWF Studia Podyplomowe w zakresie Fizjoprofilaktyki i Korektywy.

Doświadczenie:

 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej,
 • Interwencyjna Placówka Opiekuńcza w Otwocku,
 • Praca dydaktyczna ze studentami Almamer i WSR.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • NDT Bobath Basic,
 • NDT Bobath Baby,
 • PNF Podstawowy,
 • Kinesiotaping podstawowy i w pediatrii,
 • Ocena globalnych wzorców ruchu metodą Precht’la (2 etapy),
 • Fizjoterapia dzieci z zaburzeniami układu anorektalnego i urogenitalnego (szkoła niemiecka),
 • Warsztaty „Niemowlę z Grupy Ryzyka” z Nedą Rotar,
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci (szkoła niemiecka),
 • Terapia manualna u dzieci (szkoła niemiecka),
 • Warsztaty „asmetria dzieci i niemowląt” Sara Kaplowitz.

Jestem fizjoterapeutą dziecięcym oraz oligofrenopedagogiem. Ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie oraz podyplomowe kursy kwalifikacyjne z pedagogiki oraz oligofrenopedagogiki. Od 2005 roku pracuje z niemowlętami i starszymi dziećmi z różnymi problemami – wcześniactwo, asymetria, kręcz szyi, opóźniony rozwój psychoruchowy, wady postawy, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, przepuklina oponowo–rdzeniowa, rdzeniowy zanik mięśni oraz z zaburzeniami genetycznymi m.in. zespołem Downa. Lubię czerpać wiedzę od bardziej doświadczonych specjalistów, dlatego często uczestniczę w szkoleniach i warsztatach dla fizjoterapeutów, a także nauczycieli. Najważniejsze dla mnie jest zawsze dobro pacjenta i terapia dostosowana do jego możliwości i umiejętności w sferze zarówno ruchowej jak i intelektualno – poznawczej.

Wykształcenie:

 • II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie – 3 letnie dzienne studia licencjackie i 2 letnie uzupełniające dzienne studia magisterskie,
 • W trakcje stażu na nauczyciela mianowanego.

Doświadczenie:

 • Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL,
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu,
 • TPD Helenów,
 • Medicover oraz CMD,
 • Przedszkole Integracyjne nr 38 w Warszawie jako nauczyciel – rehabilitant.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • 2004 – Kurs masażu klasycznego (stopnia podstawowego) w Medikonie w Warszawie,
 • 2005 – Kurs masażu dla zaawansowanych (drugiego stopnia) w Medikonie w Warszawie,
 • 2006 – Kurs dla nauczycieli i nie tylko – Rozpoznawanie i terapia opóźnienia neurorozwojowego u dzieci ze specyficznościami w nauce oraz trudnościami z utrzymaniem koordynacji ruchowej występującymi w warunkach szkolnych. Prowadzony przez dr Sally Goddard Blythe z Instytutu Neuropsychologii w Chester w Anglii,
 • 2006 – Kurs podstawowy PNF,
 • 2007 – Kurs doszkalający PNF w Pediatrii,
 • 2008 – Kurs integracji sensorycznej I i II stopnia, organizowany przez PSTIS,
 • 2009 – Kurs NDT – Bobath,
 • 2009 – Kurs Kinesiology Tapingu,
 • 2010 – Kurs podstawowy w zakresie oceny globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtl’a,
 • 2012 – Kurs kwalifikacji pedagogicznych,
 • 2012 – Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne,
 • 2013 – Kurs NDT-Bobath Baby,
 • 2014 – Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki,
 • 2014 – Udział w Międzynarodowym Kongresie EBTA – nt. „Wcześniak zawsze pozostanie wcześniakiem”. Szkolenie z zakresu karmienia niemowląt metodą SOFFI

Certyfikowana terapeutka „Kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy oraz skolioz wg koncepcji „FITS” (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz).

 • Ocena prawidłowego funkcjonowania narządu ruchu u dzieci i młodzieży,
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz wg koncepcji „FITS”
 • Rehabilitacja w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych u dzieci z wykorzystaniem terapii PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej, Medical Taping.
 • Fizykoterapia

W zawodzie fiozjoterapeuty pracuję od 2004 r. i od początku poszerzałam swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie fizjoterapii dzieci. Stały rozwój swoich umiejętności i swojej osobowości poprzez zdobywanie różnych doświadczeń i podnoszenie kwalifikacji jest dla mnie priorytetem będącym kluczem do celu – możliwości oferowania dzieciom fizjoterapii z najwyższej półki w przyjaznej dla nich atmosferze. Poza tym jestem osobą otwartą, łatwo nawiązującą kontakt, potrafiąca dobrze stawiać sobie cele i konsekwentnie do nich dążyć. W pracy z małymi pacjentami dużą rolę przywiązuję do dobrej współpracy z rodzicami. Chętnie podejmuję też współpracę z lekarzami prowdzącymi małych pacjentów. Fizjoterapeutką nie zostałam z przypadku, gdyż mój zawód jest też moja pasją!

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – mgr fizjoterapii
 • Studia ukończone z wyróżnieniem. Temat badawczej pracy magistersiekiej wykonanej pod kierunkiem dr Małgorzaty Matyja: ” Poziom somatognozji u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, a czynności samoobsługi”.

Doświadczenie:

 • Centrum Rehabilitacji „Ostródzka” w Warszawie,
 • Medipark – Centrum Diagnostyki i Terapii Dzieci w Warszawie,
 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie ,
 • ELPIS Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka S.C. dr Grażyny Banaszek, mgr Sławomir Rolka,
 • Stowarzyszenie ” Po pierwsze Rodzina”, poradnia rehabilitacji neurologicznej ” AGA”,
 • w ramach własnej działalnośic gospodarczejw Heddesheim (Niemcy) opieka nad dziećmi w tym intensywna opieka nad dzieckiem z m.p.dz. oraz wspólpraca z tamtejszymi fizjoterapeutami,
 • Praca w charakterze wolontariusza – fizjoterapeuty w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym w Jaworznie,
 • Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie,
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Imielinie,
 • Asystent podczas szkoleń z zakresu „Trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp na neurofizjologicznych podstawach wg Barbary Zukunft – Huber” prowadzonych przez autorkę tej terapii (Berlin – luty i listopad 2016, Wrocław – kwiecień 2016, Kraków – wrzesień 2016),

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Kurs podstawowy NDT – Bobath (Dwie części kursu zakończone egazminem i uzyskaniem certyfikatu – Kraków luty – maj 2006 – 360 godz.),
 • Kurs: „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi” (część A,B,C zakończone egazminem i uzyskaniem certyfikatu – Monachium w okresie maj 2009 – marzec 2010 – 350 godz.),
 • „Trójpłaszczyznowa manualna terapii stóp na neurofizjologicznych podstawach wg Barbary Zukunft-Huber” – Warszawa 2012,
 • Kinesiology taping – kurs podstawowy (Poznań – marzec 2009),
 • Studium zawodowe: przygotowanie pedagogiczne (4 semestry – AWF Katowice),
 • Studium zawodowe: zarządzanie w rehabilitacji (4 semestry – AWF Katowice),
 • Studium współczesnych form aktywnosći ruchowej przy muzyce – instruktor rekreacji ruchowej – Aerobik (AWF Katowice),
 • Tłumacz języka niemieckiego podczczas szkoleń specjalistycznych dla fizjoterapeutów.

Praca z najmłodszymi jest moją pasją. Od początku studiów wiedziałam, że chcę pracować z dziećmi i skupiałam swoją uwagę przede wszystkim na zdobywaniu wiedzy w tym zakresie.
Pracuję głównie z osobami z wadami postawy. Mam też doświadczenie z dziećmi z problemami neurologicznymi, wadami rozwojowymi, chorobami genetycznymi i ze spektrum autyzmu. Prowadzę również terapię osób dorosłych z wadami postawy i z dyskopatią na różnych poziomach kręgosłupa. W swojej pracy wykorzystuję umiejętności zdobyte na wielu kursach i szkoleniach i cały czas staram się pogłębiać swoją wiedzę.

Prywatnie jestem miłośniczką jazdy konnej, którą uprawiam od 6 roku życia.

Wykształcenie:

 • Akademia Medyczna w Warszawie, kierunek fizjoterapia
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek fizjoterapia

Doświadczenie:

 • Mazowieckie Centrum Rehablitacji „STOCER” – Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży – aktualne zatrudnienie,
 • Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, koniku”,
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Rzemieślnik” – turnus rehabilitacyjny dla dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową,
 • Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów,
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci „Krasnal”,
 • Szpital Dziecięcy przy ul. Litewskiej.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • FITS,
 • PNF,
 • PNF i skoliozy,
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne w Pediatrii,
 • Kinesiology Taping,
 • McKenzie,
 • Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne,
 • Konferencje Naukowo-Szkoleniowe „Forum Praktyków – Skoliozy”,
 • Pierwsza Konferencja Metody FED w Polsce,
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Hipoterapia,
 • Instruktor Nordic Walking.

Jestem absolwentką wydziału rehabilitacji na Warszawskim AWF. W fizjoterapii pracuje od 2012 roku, moimi pacjentami są osoby dorosłe, głównie z problemami ortopedycznymi. Cenię sobie pracę w fizjoterapii za kontakt z ludźmi. Interesuje mnie oddziaływanie wszelkich zabiegów na ciało człowieka, na jego fizjologię i układ nerwowy.

Jednocześnie mam stały kontakt z dziećmi i młodzieżą ponieważ od 2009 roku jestem trenerką w klubie sportowym, w dyscyplinie kajak polo. Praca na dwóch płaszczyznach nie pozwala na znudzenie i monotonie!

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie i licencjackie z fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,
 • Medyczna Szkoła Policealna im. Prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie – kierunek technik masażysta.

Doświadczenie:

 • CKR Konstancin Filia Warszawa Praga Południe,

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Terapia Manulna Matoda Maitland,
 • Trening Funkcjonalny,
 • PNF.

Zajmuje się pracą z klientami od 2012 roku i przez ten czas zgromadziłem doświadczenie potrzebne by pomóc ludziom osiągnąć ich osobiste cele związane z poprawą sposobu odżywiania. Niezbędne do tego umiejętności zdobyłem podczas studiów licencjackich i magisterskich z Dietetyki na SGGW oraz na studiach z Psychodietetyki na SWPS. Posiadam również licencje Instruktora Kulturystyki oraz doświadczenie w tym zawodzie. W pracy ze swoimi podopiecznymi dążę do systematycznej poprawy nawyków żywieniowych zamiast rozpisywać `diety-cud`. Obecnie w ramach pracy doktorskiej zajmuje się badaniem wydolności biegaczy w zależności od stosowanej przez nich diety.

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie i licencjackie z Dietetyki na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Studia z Psychodietetyki na Szkole Głównej Psychologii Społecznej,
 • Licencja Instruktora Kulturystyki,
 • Instruktor Kettlebell,
 • Kursy doszkalające z Dietetyki Sportowej.

Doświadczenie:

 • Dietetyk w FizjoMed Center w Warszawie,
 • Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji SPECER,
 • Dietetyk w Centrum Dietetyki Sportowej w Warszawie,
 • Trener personalny i instruktor fitness,
 • Autor publikacji naukowych w dziedzinie dietetyki oraz prelegent konferencji naukowych.

Prowadzę terapię mowy od 2008 r. Przez ten czas dzięki współpracy z różnymi placówkami udało mi się zdobyć niezwykle cenne doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi jak i osobami dorosłymi. W działaniach terapeutycznych wykorzystuję wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach doszkalających. Każdego pacjenta oraz jego potrzeby traktuję indywidualnie, dobierając odpowiedni dla niego plan terapii. Obcowanie z drugim człowiekiem poprzez niesienie mu pomocy i wpływanie na poprawę jego funkcjonowania pozwala mi na wykonywanie zawodu z ogromną satysfakcją.

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, kierunek pedagogika specjalna o specjalizacji logopedia,
 • Uniwersytet Wrocławski, Podyplomowe Studium Logopedyczne – Neurologopedia.

Doświadczenie:

 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „KRESKA” w Sulejówku,
 • Przedszkole „Przytulanka” w Sulejówku,
 • Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny w Warszawie,
 • Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „KRASNAL” w Warszawie,
 • Szkoła Podstawowa Nr 257 w Warszawie,
 • Przedszkole Nr 192 W Warszawie,
 • ok 200 godzin praktyk w pięciu placówkach specjalistycznych:
  • Porania Logopedyczna Akademii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
  • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu,
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
  • Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna „TOP” w Warszawie,
  • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • kurs kinezjologii edukacyjnej – metoda Dennisona,
 • szkolenie „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.”,
 • kurs „Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne. Uproszczone metody postępowania, terapia czynności mięśni pre-othodontic trainer T4K.”,
 • warsztaty „Audiologia w pigułce”,
 • kurs „Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej” – I stopień,
 • szkolenie „Praca nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci autystycznych”,
 • szkolenie „Specyficzne aspekty zaburzeń mowy”,
 • kurs „Rehabilitacja głosu i mowy u osób po laryngektomii”,
 • kurs „Istota i terapia jąkania”,
 • warsztaty „Higiena i emisja głosu”,
 • kurs języka migowego – I stopień.

Absolwentka AM w Warszawie.

Od czasu ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim w 1983 roku do chwili obecnej pracuje w Klinice Neurologii IPCZD, początkowo w Oddziale Neurologii, obecnie w Poradni Neurologicznej.

Posiadane specjalizacje i certyfikaty: pediatria I stopień, neurologia dziecięca II stopień, certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w zakresie opisywania badań EEG. W codziennej pracy zajmuje się leczeniem pacjentów z problemami neurologicznymi w wieku od okresu noworodkowego do ukończenia 18 lat oraz interpretacją zapisów EEG.

Specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej. Jeden z prekursorów stosowania w Polsce technik artroskopowych w leczeniu barku.

Szkolił się zagranicą (m.in. we Francji i USA). Pracował w Szpitalu im Prof. Grucy w Otwocku m.in. na Oddziale Zapaleń Tkanki Kostnej, gdzie nabrał dystansu do zbyt pochopnego kierowania na leczenie operacyjne. Docenia skuteczność stosowania zachowawczych metod leczenia pacjentów takich jak rehabilitacja i trening medyczny.

W leczeniu pacjentów ortopedycznych wykorzystuje także możliwości Medycyny Regeneracyjnej. Wykonuje terapie mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (MSC) z tkanki tłuszczowej oraz z osocza bogatopłytkowego (PRP).

Zdobywca nagrody głównej na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Sportowej za cykl prac na temat biomechaniki barku i artroskopii barku.

Aktywny sportowo – uprawia wyczynowo pływanie. Wielokrotny mistrz Polski w pływaniu Masters.

Zajmuje się terapią ruchem (kinezyterapią). Od najmłodszych lat związana z tańcem, pływaniem oraz jeździectwem (zawodniczka WKKW). Na podstawie wieloletniej praktyki oraz wiedzy, którą zdobyłam podczas studiów, konferencji, szkoleń oraz warsztatów stworzyła autorski program gimnastyki funkcjonalnej, którego celem jest:
– budowanie świadomośći własnego ciała
– budowanie równowagi mięsniowej
– wspomaganie koordynacji ruchowej
– wprowadzanie nowych wzorców ruchowych

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Obecnie prowadzę badania do pracy doktorskiej z zakresu fizjologii wysiłku koni w treningu wyścigowym.

Doświadczenie:

  Od kilku lat prowadzę programy rozwijające sprawność ruchową i świadomość ciala jeźdźców oraz zawodników innych konkurencji. Zajmuje się również osobami, które nie uprawiają sportu wyczynowo, ale które poprzez świadomą pracę z ciałem chcą poprawić swoją koordynację ruchową, dążąc do nowego prawidłowego wzorca ruchowego.

Dodatkowe kwalifikacje:

  W swojej pracy opieram się głownie na metodach: Pilates, Feldenkreis, Lehnert – Schroth jak również wykorzystuje elementy technik: Gaga, Kontakt Improwizacja, Aksis Syllabus, Dynamic Neuromuscular Stabilization.

Rozpoczęłam praktykę jogi w 1999 r. w Warszawie w Akademii Hatha-Jogi, potem w szkole Adama Bielewicza. W 2004 r. zaczęłam praktykę Jogi Kundalini z Celeną Poleną w Warszawie, a w 2006 r. ukończyłam kurs instruktorski Jogi Kundalini wg Yogi Bhajana (International School of Yoga w Wielkiej Brytanii) i od tego czasu uczę jogi. Jestem także instruktorką Shakti Dance (kurs z Sarą Avatr w 2008 r. we Włoszech). W ostatnich latach organizowałam dla moich nauczycieli kursy instruktorskie w Polsce, a sama wzięłam udział w programie „Joga w profilaktyce zdrowia” w 2016 r. w Warszawie oraz poszerzyłam metodę pracy z ciałem o technikę Pilates (Body Balance Pilates School w 2017 r. w Warszawie). Zapraszam serdecznie na moje zajęcia:)

Z pierwszego wykształcenia jestem hodowcą koni. Porody moich koni były pierwszymi, przy których towarzyszyłam. Konie i jeździectwo, to moja wielka pasja. Kiedy urodziłam swoje dziecko, poczułam, jak wiele jest do zmiany w opiece okołoporodowej, w tradycyjnym modelu rodzicielstwa, aby nie był on tak medyczny, oddalony od natury i naszych instynktów. Rozpoczęłam edukację na kursach, szkoleniach i konferencjach. Zaczęłam pracę, jako doradczyni noszenia w chustach oraz instruktorka masażu Shantali. Rodzicielstwo bliskości jest tym w co głęboko wierzę, praktykuję i przekazuję na warsztatach. Drugi zawód, który zdobyłam i z pasją wykonuję, jest zawód douli. Towarzyszę rodzinom, kobietom w okresie okołoporodowym i samym porodzie. Jako instruktorka aktywnej szkoły rodzenia prowadzę warsztaty, które wspierają w przygotowaniu do porodu, a także dają wiedzę, która umożliwia przyszłym rodzicom dokonywanie świadomych wyborów.

Więcej o mnie można przeczytać na stronie www.mamatuli.pl

Wykształcenie:

 • 2004 – 2009 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – magister inżynier hodowli koni i jeździectwa,
 • 2012 – 2013 Szkoła Policealna dla dorosłych w Wołominie – technik weterynarii,
 • 2013 Stowarzyszenie Doula w Polsce – Warsztaty Szkoleniowe Dona International dla Doul,
 • 2014 – 2015 Nowa Szkoła Oddechu – roczny program Coach Oddechu,
 • 2016 – obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, studia podyplomowe Equine Studies – psychologia koni i jeździectwa.

Doświadczenie:

 • 2010 – 2014 Pranimalia – właścicielka,
 • 2012 – obecnie Mamatuli – warsztaty rodzicielskie, doradztwo – właścicielka.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Kurs podstawowy na Doradcę Noszenia ClauWi,
 • Kurs instruktorski Masażu Shantala wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala,
 • Warsztat „Potencjał porodu” z położną Iną May Gaskin, organizator Stowarzyszenie Kobiet Dakini,
 • Seminarium szkoleniowe „Jak wspierać kobietę podczas ciąży, porodu i połogu?”, organizator Matczyne Zdrowie pod Opieką Położnej,
 • Kurs z zakresu Pierwszej Pomocy – Kurs Pediatryczny „Medaid”,
 • Family Camp – trening grupowy NVC „Wprowadzenie do modelu Nonviolent Communication oraz ćwiczenia praktyczne w codziennych sytuacjach”,
 • Kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – poziom I”,
 • Szkolenie „Być Mamą” organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje,
 • Warsztat Rebozo zorganizowany przez Stowarzyszenie Doula w Polsce,
 • Kurs Promotor Karmienia Piersią zorganizowany przez Centrum Nauki o Laktacji,
 • Kurs podstawowy „Sztuka prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia”, organizator Fundacja Rodzić po Ludzku,
 • Kurs „Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem po porodzie – rozwój małego dziecka, integracja sensoryczna, masaż dziecięcy i laktacja”, organizator Fundacja Rodzić po Ludzku,
 • Kurs „Trudne sytuacje w relacji z kobietą w ciąży, porodzie, połogu – jak sobie radzić”, organizator Fundacja Rodzić po Ludzku,
 • Warsztaty „Wykorzystanie teorii więzy w praktyce” prowadzenie Agnieszka Stein, organizator Mamania,
 • Kurs Masażu i kinesiotapingu kobiet w ciaży – organizator Centrum Spasja we Wrocławiu,
 • Kurs „Ćwiczenia fizyczne i oddechowe dla kobiet w ciąży”, organizator Fundacja Rodzić po Ludzku,
 • Warsztat „Meksykańskie rytuały okołoporodowe” z Marią Otiz Torres, organizator Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni,
 • Warsztat wprowadzający do Techniki Bowena, organizator Bowtech Thoklitos Tsallos.