Mobilizacja Tkanek Miękkich i Plastrowanie Dynamiczne w Pediatrii 22-24.11.2019

0
https://kinetik-rehabilitacja.pl/wp-content/uploads/2015/03/tkanki-miekkie2.jpg

3 dni – 30 godzin dydaktycznych (45 min)

1600zł cena szkolenia zawiera: udział w kursie, skrypt w języku polskim, certyfikat w języku polskim, przerwy kawowe, przerwy obiadowe.

Prowadzący: Dr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii, Kinesiology Taping Senior Instructor

 

>>>ZGŁOSZENIA ONLINE<<<

22-24 listopada 2019

>>>ZGŁOSZENIA ONLINE<<<

Gwarancją miejsca jest zapłata zaliczki w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia i uregulowanie całości zobowiązania do 31.10.2019

1 dzień 9.00-18.00

9.00 – 9.10Powitanie, przedstawienie programu
9.10 – 10.30Wykład – Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich wg Ciechomskiego

  • Anatomia i fizjologia skóry, powięzi i mięśni
  • Restrykcje mięśniowo-powięziowe
  • Blizny pooperacyjne – zagadnienia teoretyczne i praktyczne
  • Teoretyczne aspekty terapii tkanek miękkich
  • Techniki mięśniowo-powięziowe w terapii tkanek miękkich
10.30 – 10.45Przerwa kawowa (kawa i herbata)
10.45-12.00Wykład – Kinesiology Taping – plastrowanie dynamiczne w pediatrii

  • Metodyka wykonywania technik plastrowania dynamicznego /techniki mięśniowe, więzadłowe, korekcyjne, funkcjonalne
  • Aplikacje kliniczne w pediatrii /uszkodzenie splotu ramiennego, przeprosty stawów kolanowych, przyparcia boczne rzepki, funkcjonalne wspomaganie hipotonii/
12.00-13.00Prezentacja pracy z dzieckiem z dysfunkcjami mięśniowo-powięziowymi (restrykcje powięziowe, hipomobilność, blizny)
13.00 – 13.45 Lunch (danie obiadowe)
13.45 – 15.45Dyskusja i zebranie informacji na temat problemów funkcjonalnych
u dzieci z zaburzeniami strukturalnymi /blizny i zrosty pooperacyjne, napięcia rozcięgna podeszwowego, sztywne kifozy, restrykcje w obrębie klatki piersiowej/.Prezentacja technik mięśniowo-powięziowych /rozluźnianie skóry, powięzi powierzchownej i głębokiej, techniki aktywnego rozluźniania oraz plastrowania dynamicznego– techniki mięśniowe, więzadłowe, korekcyjne oraz funkcjonalne na uczestnikach – zajęcia praktyczne
15.45 – 16.00Przerwa kawowa (kawa i herbata)
16.00-17.45Dolny kwadrant ciała – Prezentacja i ćwiczenie technik mięśniowo-powięziowych (rozluźnianie powięzi mięśni miednicy i kończyny dolnej – m. pośladkowy średni, mm. kulszowo-goleniowe, m. czworogłowy uda, m. trójgłowy łydki) oraz plastrowania dynamicznego (techniki funkcjonalne)
17.45 – 18.00Podsumowanie i zakończenie 1 dnia szkolenia

2 dzień 8.30-18.00

8.30 – 8.45Rozpoczęcie, omówienie reakcji po zabiegowych, pytania.
8.45 – 10.30Dolny kwadrant ciała – Prezentacja i ćwiczenie technik mięśniowo-powięziowych (rozluźnianie przepony, mm. biodrowo-lędźwiowych, prostownika grzbietu) oraz plastrowania dynamicznego (techniki mięśniowe na m. biodrowo-lędźwiowy, techniki mięśniowe i korekcyjne na prostownik grzbietu, techniki korekcyjne na staw kolanowy i skokowy)
10.30 – 10.45Przerwa kawowa (kawa i herbata)
10.45 – 11.45 Górny kwadrant ciała
11.45 – 13.30Górny kwadrant ciała– Prezentacja i ćwiczenie technik mięśniowo-powięziowych (mięśniowo-powięziowe rozluźnianie kończyny górnej) oraz plastrowania dynamicznego (techniki korekcyjne na splot ramienny, techniki funkcjonalne na rękę)
13.30-14.15Lunch (danie obiadowe)
14.15 – 16.00Górny kwadrant ciała – Prezentacja i ćwiczenie technik mięśniowo-powięziowych (mięśniowo-powięziowe rozluźnianie łopatki) oraz plastrowania dynamicznego (technika funkcjonalna na odwiedzenie łopatek)
16.00-16.15Przerwa kawowa (kawa i herbata)
16.15-17.15Praca indywidualna z dzieckiem z restrykcjami mięśniowo-powięziowymi w ujęciu funkcjonalnym (1 dziecko na parę)
17.15 – 17.30Dolny kwadrant ciała – Prezentacja i ćwiczenie technik aktywnego rozluźniania (m. biodrowo-lędźwiowy, mm. przedniej i tylnej części uda) oraz plastrowania dynamicznego (techniki korekcyjne na koślawość stawu stępu)
17.30 – 18.00Omówienie pracy z dziećmi

3 dzień 8.30-16.30

8.30 – 8.45Rozpoczęcie, omówienie reakcji po zabiegowych, pytania.
8.45 – 10.30Górny kwadrant ciała – Prezentacja i ćwiczenie technik aktywnego rozluźniania (m. czworoboczny, mm. piersiowe, m. najszerszy grzbietu i m. obły większy) oraz plastrowania dynamicznego (aplikacje na m. czworoboczny cz. zstępująca oraz górny odcinek kręgosłupa szyjnego, technika mięśniowa na m. najszerszy grzbietu, technika korekcyjna na klatkę piersiową lejkowatą i kurzą)
10.30 – 10.45Przerwa kawowa (kawa i herbata)
10.45 – 12.00 Dolny kwadrant ciała – Prezentacja i ćwiczenie technik mięśniowo-powięziowych (rozluźnianie czepca ścięgnistego oraz mięśni podpotylicznych, m. MOS, mm. pochyłe) oraz plastrowania dynamicznego (techniki mięśniowe na mm. piersiowe oraz przeponę, techniki korekcyjne na przepukliny kresy białej oraz pępkową)
12.00 – 12.15Dolny kwadrant ciała
12.15 – 13.30Górny kwadrant ciała – Prezentacja i ćwiczenie technik mięśniowo-powięziowych (rozluźnianie czepca ścięgnistego oraz mięśni podpotylicznych, m. MOS, mm. pochyłe) oraz plastrowania dynamicznego (techniki mięśniowe na mm. piersiowe oraz przeponę, techniki korekcyjne na przepukliny kresy białej oraz pępkową)
13.30 – 14.00Lunch (danie obiadowe)
14.00 – 15.00Praca indywidualna z dzieckiem z restrykcjami mięśniowo-powięziowymi w ujęciu funkcjonalnym (1 dziecko na parę)
15.00 – 15.15Omówienie pracy z dziećmi
15.15-16.15Powtórzenie technik i zasad stosowania wybranych elementów terapii tkanek miękkich i plastrowania dynamicznego – korekcja błędów
16.15 – 16.30Podsumowanie. Dyskusja. Rozdanie certyfikatów. Zakończenie kursu

 

>>>ZGŁOSZENIA ONLINE<<<

https://kinetik-rehabilitacja.pl/wp-content/uploads/2015/02/halas-wpcf_150x150-pad-16119285.png Dr Ireneusz Hałas – Karierę zawodową rozpocząłem w 1996 r. po uzyskaniu tytułu technika fizjoterapii na Wydziale Fizjoterapii Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie. W roku 2000 ukończyłem Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra rehabilitacji. W 2003 roku uzyskałem tytuł specjalisty I stopnia z rehabilitacji ruchowej, natomiast w 2010 roku tytuł specjalisty fizjoterapii.
https://kinetik-rehabilitacja.pl/wp-content/uploads/2016/05/IREHA-wpcf_150x150.png

1. Koszt udziału dla 1 osoby zgłaszającej się na 3 dni warsztatów: 1600 zł
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały, lunch oraz przerwy kawowe.

2. Potwierdzeniem udziału jest wniesienie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 350 zł w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.  Wpłaty należy dokonać na konto: IDEA Bank S.A. 57 1950 0001 2006 0633 2181 0003. Kinetik, ul. Sikorskiego 127B, Józefów 05-420. W tytule zgłoszenia prosimy zamieścić #MTMiPDM + imię i nazwisko uczestnika. Pozostałą część zobowiązania należy wpłacić na wyżej wymienione konto nie później niż 21 dni przed wydarzeniem.

3. Wpłata zaliczki lub przesłanie wypełnionego zgłoszenia faksem lub pocztą tradycyjną lub elektroniczną, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy osobą zgłaszającą a firmą Kinetik występującą pod numerem Nip: 5321891821.

4. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia obciążamy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 125 zł. W przypadku rezygnacji po tym terminie, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z zawartej umowy.

6. Informacje o rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres: Kinetik, ul. Sikorskiego 127B, Józefów 05-420, lub elektronicznie na adres: szkolenia@kinetik-rehabilitacja.pl

7. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z umowy.

8. Brak wpłaty za udział nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

9. W miejsce zgłoszonej osoby, może wziąć udział inna osoba, po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie oraz do odwołania samego wydarzenia.

 

>>>ZGŁOSZENIA ONLINE<<<

Iwona Samborska
Project Manager

kom. +48 506 182 474
e-mail: szkolenia@kinetik-rehabilitacja.pl

 

>>>ZGŁOSZENIA ONLINE<<<