masaż otwock fizjoterapia otwock

TERAPIA W DOMU PACJENTA

Terapia w domu pacjenta jest skierowana dla osób, którym niepełnosprawność, czy ostry ból uniemożliwia lub znacznie utrudnia dojazdy na rehabilitację. Rehabilitacja w miejscu zamieszkania stwarza możliwości dostosowania terapii, nie tylko indywidualnie do pacjenta, ale również do warunków jego codziennego życia. Obejmuje ona rehabilitację po udarach mózgu, urazach kręgosłupa, endoprotezach i wielu innych. Ma na celu przywracanie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej (także zawodowej), utraconej wskutek schorzeń i urazów, przez stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych.

  • TERAPIA INDYWIDUALNA W DOMU U PACJENTAOpen or Close
    Cena
    Terapia indywidualna w domu pacjenta

    Oferta jest skierowana do pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do naszych gabinetów. Dojeżdżamy do pacjentów z okolic Otwocka / Józefowa – zasięg max 30 km. Każda terapia jest ustalana indywidualnie do potrzeb danego pacjenta.

     od 150 zł